Webinar: Bí kíp quản lý công việc hiệu quả bằng Jira

Theo dõi, quản lý vấn đề và lỗi phát sinh trong quá trình của một dự án là một công việc tối quan trọng, nhưng rất ít các dự án được quản lý một cách hiệu quả.

– Team phát triển phần mềm không nắm được tiến độ dự án đang tới đâu

– Quản lý khó kiểm soát, theo dõi lỗi & vấn đề phát sinh trong dự án

Xuất phát từ việc mong muốn các team trong mỗi doanh nghiệp có thể chủ động, tự quản lý được tiến độ công việc của mình, tự phát hiện được các vấn đề gặp phải, quản lí công việc hiệu quả. Đặc biệt, các team làm việc theo phương pháp Agile, các team công nghệ hoặc phát triển phần mềm, BiPlus tổ chức Webinar: Bí kíp quản lý công việc hiệu quả bằng Jira.

Thông tin sự kiện:
1. Diễn giả:

– Anh Đỗ Đăng Thuận – Product owner, chuyên gia Atlassian với nhiều kinh nghiệm quản trị các hệ thống, công cụ của Atlassian.
– Chị Phạm Thị Huyền – Production management, chuyên gia Atlassian với nhiều kinh nghiệm quản lý dự án, tiến độ sản xuất của các scrumteam.(*) SỰ KIỆN KHÔNG THU PHÍ, NHƯNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM DỰ
2. Link đăng ký online: https://biplus.com.vn/bi-kip-quan-ly-cong-viec-hieu-qua…/
3. Thời gian: 14h30, thứ 4, 22/06/2022
4. Hình thức : Online qua Zoom

5. Sự kiện sẽ mang đến các nội dung hữu ích về:

Phần 1: Bóc task, quản lý công việc

Phần 2: Visualize planning

Phần 3: Hướng dẫn cấu hình và sử dụng Scrum board

Phần 4: Báo cáo & tracking tiến độ

Phần 5: Tích hợp công cụ quản lý dự án khác

Trả lời