About Us

Dịch vụ phát triển phần mềm linh hoạt

BiPlus là công ty phần mềm theo Agile chuyên phát triển phần mềm chất lượng cao, chi phí tối ưu.

Được thành lập từ 2017, chúng tôi chuyên gia công phát triển phần mềm theo yêu cầu và cung cấp các dịch vụ IT cho các khách hàng trong lĩnh vực viễn thông, tài chính, ngân hàng, các doanh nghiệp SMEs và Start-ups. BiPlus cũng là Đối tác Giải pháp của Atlassian tại Việt Nam.
software development

Phát triển phần mềm

Thiết kế, phát triển và vận hành phần mềm thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng.

it services

Dịch vụ IT

Hỗ trợ , vận hành và quản lý hệ thống IT, tối ưu hệu quả và quy trình phát triển.

Training and Consulting​​

Tư vấn & Đào tạo

Đề xuất kế hoạch và thực hiện theo lộ trình để xây dựng hệ thống theo nhu cầu của doanh nghiệp.

atlassian products

Sản Atlassian

Cung cấc các phần mềm của Atlassian như Jira Software, Confluence, Bitbucket, Trello… và các dịch vụ bổ trợ.

THÀNH TỰU CỦA BIPLUS

atlassian solution partner
iso 9001: 2015
iso 9001

TẦM NHÌN

Trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ, giải pháp quản lý và phát triển phần mềm, góp phần tạo lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh cho khách hàng trong thời đại chuyển đổi số.

Understanding & Companion Partner​
biplus

SỨ MỆNH

Thông qua sự am hiểu nghiệp vụ và vấn đề của khách hàng, với hệ thống phát triển phần mềm linh hoạt, BiPlus cung cấp giải pháp trọn gói giúp khách hàng triển khai nhanh chóng ý tưởng, nhu cầu kinh doanh bằng những sản phẩm phần mềm chất lượng cao, chi phí tối ưu.

OUR TEAM

Scroll to Top