Hoàng Văn Vang

Technical Leader

Ngô Văn Huân

Technical Leader

Đinh Minh Quốc

Technical Leader

Bùi Xuân Hiền

CEO, Founder

Lâm Mạnh Thắng

Technical Leader

Vũ Thị Nga

QC Team Leader

Phạm Thị Huyền

Operation Executive