Một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở Peru mong muốn một hệ thống dùng để tập hợp và quản lý tất cả những sản phẩm của họ cũng như các chính sách liên quan của sản phẩm. Ứng dụng trình duyệt cho phép người dùng ủy quyền và quản lý các sản phẩm/dịch vụ quản lý. Đặc biệt, người dùng có thể khởi tạo, phê duyệt, cập nhật và theo dõi các phiên bản các chính sách sản phẩm, chương trình quảng cáo và tạo các báo cáo có tùy chỉnh được.

 

Business Domain: Telecommunications

Techstacks: Micro-services, Angular, Spring Boot, Redis, MariaDB

DevOps: Docker, Nexus Repository, Jenkins, Portainer.io

Services: Web Application Development

Country: Peru

Product Requirements

Khách hàng của chúng ta có các kênh bán hàng phức tạp với hơn 20 chi nhánh, cung cấp hơn 10 dịch vụ khác nhau và quản lý các hoạt động bán hàng bằng hệ thống bán hàng của mình bằng nhiều cấp độ khác nhau từ trụ sở chính đến các phòng ban, các chi nhánh và các kênh bán hàng. Do đó, yêu cầu quan trọng nhất đối với hệ thống mới là tập trung hóa việc quản lý tất cả các chính sách bán sản phẩm. Điều quan trọng là phải thực hiện một phân tích kinh doanh rất chuyên sâu và một thiết kế toàn diện để có giải pháp tối ưu nhất nhằm đáp ứng vai trò của tất cả các bên liên quan trong hệ thống bán hàng của khách hàng.

 

Mặt khác, hệ thống quản lý sản phẩm mới cung cấp các nguồn dữ liệu đầu vào gốc cho các hệ thống khác như chatbot, tự chăm sóc khách hàng, đảm bảo doanh thu và quản lý gian lận, cổng thông tin điện tử,.. Điều này yêu cầu một kiến trúc cơ sở dữ liệu tốt và API mạnh để tích hợp và đồng bộ. Đặc biệt, để đảm bảo thông tin từ bộ phận bán hàng và tiếp thị đến các kênh tiếp thị và người dùng cuối được đồng bộ, rõ ràng, toàn diện, cập nhật và ổn định, khách hàng chúng ta muốn áp dụng các dịch vụ nhỏ và Docker.

Solutions & Features

Hệ thống được phát triển với microservice, có thể được chia thành nhiều ứng dụng nhỏ, mỗi ứng dụng xử lý một tập hợp con của miền ứng dụng đầy đủ. Hệ thống này bao gồm các thành phần sau:

 • Ứng dụng web: Bảng điều khiển Web chính được phát triển bởi Angular 7, được sử dụng để tạo / cập nhật tất cả các kế hoạch chính, chương trình khuyến mãi, theo dõi phiên bản thay đổi và quản lý quy trình làm việc của sản phẩm.
 • Dịch vụ cấp quyền: Đã sử dụng Spring Security để tích hợp với Viettel Security Authentication – VSA (một nền tảng bảo mật nội bộ) để xác thực và ủy quyền.
 • Dịch vụ Danh mục sản phẩm: Dịch vụ phụ trợ này được phát triển bởi Spring Boot, được sử dụng để cung cấp API cho tất cả logic nghiệp vụ.
 • Dịch vụ hỗ trợ cốt lõi: Đây là dịch vụ cốt lõi mà BiPlus đã phát triển dưới dạng dịch vụ tổng hợp.
 • Dịch vụ API Gateway: Đương nhiên, như với tất cả các triển khai microservice, điều này giải quyết được một số vấn đề nhưng cũng gây ra một số phức tạp, chẳng hạn như xử lý đăng ký thành phần và bảo mật. Chúng tôi đã phát triển API Gateway để giải quyết các vấn đề trên.
 • Dịch vụ IP: được phát triển bởi Spring Boot, được sử dụng để cung cấp IP cho người dùng cuối cho Webapp

Những đặc điểm chính:

 • Quản lý kế hoạch chính
 • Quản lý kế hoạch VAS
 • Quản lý khuyến mãi
 • Cài đặt danh mục chung
 • Bản báo cáo
 • API