Một công ty công nghệ tài chính sở hữu một trong những thương hiệu ví điện tử lớn nhất ở Campuchia cần phát triển một mô-đun mới cho hệ thống hiện tại của họ để quản lý việc tích hợp với các ngân hàng và người bán để tính phí, chuyển tiền và thanh toán hóa đơn. Mô-đun mới cho phép người bán tích hợp ứng dụng ngân hàng dịch vụ web để xử lý độc lập quy trình tích hợp. 

 

Business Domain: Fintech, E-Wallet

Techstacks:
Back-end: Java, Spring Boot, JPA, WSO2, OSGI, Oracle, Redis, RESTful
Font-end: Angular, Android-Kotlin, iOS-Swift, Vaadin

Services: Web Application Development, Mobile Application Development, Software Architecture

Country: Cambodia

Product Requirements

Dự án yêu cầu nhóm BiPlus phải có kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc về quy trình và hệ thống kinh doanh ngân hàng và ví điện tử để phối hợp trực tiếp và chủ động với các đối tác khách hàng của chúng tôi để phát triển và triển khai tất cả các dịch vụ. Phạm vi yêu cầu sản phẩm bao gồm:

  • Phát triển đầy đủ các dịch vụ tiền mặt thông thường bao gồm nhận tiền, rút tiền, đổi tiền và quản lý ví cho ứng dụng di động.
  • Hoán đổi ví lõi và tích hợp với các kênh thanh toán khác.
  • Phát triển các chức năng thanh toán cho bên thứ ba.

Solutions & Features

  • Tiền vào và tiền ra: rút và gửi tiền mặt qua đại lý, ngân hàng hoặc đại lý chuyển tiền.
  • Thanh toán hóa đơn: thanh toán cho các dịch vụ tiện ích như nước, điện, viễn thông và hóa đơn.
  • Dòng tiền cho ví chính
  • Điều chỉnh thanh toán
  • Bản báo cáo