Giải pháp tùy chỉnh Jira số 1 Việt Nam

Giải pháp tùy chỉnh Jira số #1 Việt Nam, được tin dùng bởi các doanh nghiệp trong top VN500.

  • Tiết kiệm nguồn lực công nghệ thông tin.

  • Sở hữu MỌI tính năng theo mong muốn

  • Hỗ trợ 24/7 bởi chuyên gia Atlassian

Giải pháp tùy chỉnh Jira

Hệ thống Jira riêng biệt giúp đáp ứng các yêu cầu phức tạp của đội ngũ và quy trình của doanh nghiệp. 

Tư vấn giải pháp và quy trình phù hợp

BiPlus tư vấn các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề của hệ thống quản lý cũ. Ngoài ra, chúng tôi giúp bạn tinh giản luồng nghiệp vụ phức tạp để xây dựng luồng làm việc hiệu quả nhất trên Jira.

Đào tạo chuyên sâu

Các chuyên gia Atlassian đào tạo trực tiếp giúp các System Admin và đội ngũ IT có thể nắm rõ và quản lý hiệu quả các dự án thông qua công cụ Jira.

Hỗ trợ hệ thống 24/7

Đội ngũ chuyên gia đạt chuẩn Atlassian đồng hành hỗ trợ bất cứ khi nào có vấn đề phát sinh. BiPlus cũng hỗ trợ các sản phẩm và hệ thống cho đối tác sau cả ngày end-of-life.

Bảo trì và nâng cấp

Theo thời gian, số lượng các dự án và issue trong Jira tăng lên, bạn cần một hệ thống để bắt kịp với tốc độ phát triển của đội ngũ. BiPlus hỗ trợ bạn nâng cấp hệ thống và các plugin liên quan khi bạn muốn phát triển hệ thống nhằm phục vụ nhu cầu mở rộng kinh doanh

Phát triển Add-on tùy chỉnh

Chúng tôi hiểu rằng chỉ Jira là không đủ, bạn cần một hệ thống đơn giản hơn với các tính năng đặc thù cho hoạt động vận hành của doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi tạo nên các add-on tùy biến cho mọi yêu cầu mà bạn mong muốn.

Tin dùng bởi các tập đoàn hàng đầu

Đánh giá của đối tác

Mr. Nguyễn Hồng Quân photo
"Điều khiến Biplus khác biệt với các đối tác khác là khả năng tư vấn về cách áp dụng các quy trình cũng với công cụ, phương pháp quản lý công việc trên công cụ Jira. Sau khi được Biplus tư vấn đào tạo, chúng tôi có thể quản lý được các công việc có sự phối hợp giữa nhiều người trong nhóm hoặc phối hợp giữa nhiều phòng ban một cách hiệu quả. Tôi đánh giá rất cao việc hỗ trợ và tư vấn các phương pháp quản lý công việc và tài liệu từ BiPlus".

Mr. Nguyễn Hồng Quân

Chief Information Officer - Bitel
BiPlus đã xây dựng tài liệu proposal đầy đủ và chi tiết, giải quyết được các vấn đề tồn đọng của hệ thống. Tôi rất hài lòng với các hỗ trợ từ BiPlus xuyên suốt quá trình xây dựng hệ thống Jira. "

Procurement tại VNG Corporation

Gia tăng năng suất đội ngũ IT ngay hôm nay