Vũ Thị Nga

QC Team Leader
Kinh nghiệm:
5 năm
Tel:
+84 976 380 790
Contact Me