Bùi Phương Thảo

COO, CSMO
Kinh nghiệm:
12 năm
Contact Me