Nguyễn Thị Thanh Xuân

QC Team Leader
Kinh nghiệm:
7 năm
Tel:
+84 828 922 292
Contact Me