Một hệ thống dành cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để quản lý việc bán các sản phẩm khác nhau bao gồm chính sách giá cả và bán hàng, khuyến mãi và các chương trình giảm giá, quản lý kho, quản lý bán hàng, quản lý doanh thu và các báo cáo. Giải pháp được cung cấp phải có khả năng xử lý một số lượng lớn các quy trình kinh doanh phức tạp với nhiều loại sản phẩm và mạng lưới bán hàng phân tán cao của khách hàng.

 

Business Domain: Sales Management, Telecommunications

Techstacks: Microservices, Docker, Angular, Java, MariaDB, Spring Boot, Hibernate, Kafka, Redis, ELK, Tram-CDC, Docker Swarm, Jenkins, Nexus, Angular

Services: Web Application Development, Software Architecture

Country: Laos, Peru, Mozambique

Product Requirements

Khách hàng của chúng tôi muốn sử dụng hệ thống mới để quản lý hàng hóa, kho hàng, doanh số bán hàng và doanh thu của các kênh khác nhau bao gồm các đơn vị bán hàng nội bộ của họ và cũng để cung cấp quản lý hàng hóa và dịch vụ cho các đối tác của họ như Samsung, Huawei… Hệ thống bán hàng của khách hàng được tổ chức theo mô hình phân cấp, trong đó trụ sở chính là gốc và tất cả các kênh, đơn vị bán hàng, đối tác được chia thành các điểm khác nhau. Mỗi điểm này đều có một kho để quản lý hàng hóa riêng và có nhiều giao dịch mua bán khác nhau tùy theo vị trí bán hàng.

 

Hệ thống được sử dụng trước đây được phát triển với các công nghệ cũ đòi hỏi khối lượng công việc thủ công nặng. Trong khi đó, hệ thống phải đảm bảo một lượng lớn người dùng và giao dịch. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận giải pháp tối ưu hóa hiệu suất và thiết kế cơ sở dữ liệu để nâng cao và đảm bảo tốc độ ứng dụng cho người dùng.

 

Bên cạnh đó, do mỗi đối tác khách hàng có cách bán hàng khác nhau nên hệ thống mới phải được thiết kế linh hoạt để đảm bảo ít tùy biến nhất hoặc phát triển mới để đáp ứng yêu cầu của từng đối tác.

 

Một yêu cầu thách thức khác là hệ thống quản lý bán hàng mới phải được tích hợp và triển khai thông suốt, đồng bộ với hàng chục phần mềm khác của khách hàng. Điều này đòi hỏi một quá trình phân tích nghiệp vụ  vất vả cùng với thiết kế cẩn thận, kỹ lưỡng và kinh nghiệm tích hợp hệ thống vững chắc.

Solutions & Features

  • Quản lý kênh bán hàng
  • Quản lý kho hàng
  • Quản lý hàng hóa
  • Quản lý bán hàng
  • Hóa đơn và quản lý thanh toán
  • Quản lý tiện ích
  • Báo cáo và các dashboard
  • API