Khách hàng của chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp để cải thiện việc số hoá và quản lý các hợp đồng dịch vụ với hơn 3 triệu khách hàng với chi phí và thời gian. Hệ thống phải cho phép quá trình thu thập, xác thực và lưu trữ dữ liệu hợp đồng nhanh chóng và thuận tiện, đặc biệt là xác minh danh tính thông minh thông qua xác thực sinh trắc học (vân tay).

 

Business Domain: Customer Management, CRM, Service Management

Techstacks: Java, Spring Boot, Consul, Redis, RESTful, Oracle, Angular, Microservices, Kafka

Services: Web Application Development, Back-end Development, Software Architecture

Country: Peru

Solutions & Features

  • Khách hàng muốn số hóa tất cả các hợp đồng với khách hàng của mình, giảm thiểu việc sử dụng hợp đồng vật lý và tài liệu, đồng thời tăng độ tin cậy của hợp đồng. Yêu cầu quan trọng nhất là bảo mật thông tin để bảo vệ thông tin khách hàng và quá trình xác thực danh tính.Hệ thống cho phép cấu hình các loại mẫu hợp đồng khác nhau, xem xét các hợp đồng, quản lý tất cả các hợp đồng đã tạo và cấu hình hệ thống.Hợp đồng kỹ thuật số được thực hiện bằng xác thực dấu vân tay. Việc xác thực dấu vân tay của một công dân, đã được xác thực và cho phép bởi cơ quan có thẩm quyền của Peru, sẽ được sử dụng để xác minh và xác thực thông tin được cung cấp trong các tài liệu và hợp đồng. Các hợp đồng phải tuân thủ các tiêu chuẩn hợp đồng kỹ thuật số do cơ quan có thẩm quyền quy định, đòi hỏi kiến ​​thức và hiểu biết sâu sắc về hợp đồng kỹ thuật số.Một yêu cầu quan trọng của Cổng hợp đồng kỹ thuật số là tính linh hoạt và sẵn sàng của hệ thống để đảm bảo hiệu suất cao và thông suốt với số lượng lớn người dùng và giao dịch trên 200 nghìn / ngày. Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu phải đảm bảo số lượng truy cập cao và khả năng mở rộng. Việc triển khai Microservices đã được BiPlus khuyến nghị và áp dụng cho dự án.