Quản lý khách hàng cung cấp giải pháp cho khách hàng của chúng tôi để quản lý thông tin khách hàng, hợp đồng dịch vụ và dịch vụ hậu mãi lên đến 100 triệu khách hàng. Khách hàng cần một hệ thống linh hoạt cao cho phép cấu hình có thể tùy chỉnh cho nhiều quy trình kinh doanh.

 

Lĩnh vực: Quản lý khách hàng, CRM, Quản lý dịch vụ.

Techstacks: Microservices, Docker, Angular, Java, Oracle, Spring Boot, Hibernate, JSP, JQuery, Kafka, Redis, ELK, Tram-CDC, Docker Swarm, Jenkins, Nexus, Android, Angular.

Dịch vụ: Phát triển ứng dụng web, kiến ​​trúc phần mềm.

Quốc gia: Vietnam, Peru, Laos, Mozambique.

Product Requirements

Với số lượng người dùng khổng lồ, quy trình nghiệp vụ phức tạp, hệ thống Quản lý khách hàng phải cung cấp giao diện người dùng thân thiện với quy trình rõ ràng và dễ sử dụng, hiệu suất cao và mức độ bảo mật cao. Đặc biệt, hệ thống phải có khả năng xử lý các quy trình nghiệp vụ phức tạp để đảm bảo tính logic và thống nhất giữa các quy trình có chức năng khác nhau và mối quan hệ với các hệ thống khác khi tích hợp. Yêu cầu quan trọng khác đối với hệ thống Quản lý Khách hàng là cấu trúc cơ sở dữ liệu. Do số lượng lớn người dùng, cấu trúc cơ sở dữ liệu phải được thiết kế cẩn thận và linh hoạt để đảm bảo hiệu suất ứng dụng cao và cung cấp đủ thông tin cần thiết cho admin và thực hiện đầy đủ các chức năng đang chạy.

 

  • Quản lý khách hàng trả trước: Tra cứu, hiển thị thông tin của khách hàng, thuê bao
  • Quản lý khách hàng trả sau: Tra cứu, hiển thị thông tin của khách hàng, thuê bao
  • Đấu nối thuê bao trả trước/trả sau
  • Đăng ký thông tin thuê bao trả trước
  • Quản lý hồ sơ
  • Các chức năng báo cáo
  • Các chức năng tiện ích