Chúng tôi đã phát triển một ứng dụng dành cho cộng đồng vận động viên bơi lội để giúp nhiều người hơn học và truyền cảm hứng bơi lội cho họ. Ứng dụng đóng vai trò là cầu nối giữa các huấn luyện viên hoặc người dạy bơi có kỹ năng và mong muốn chia sẻ khả năng của mình để giúp đỡ cộng đồng và những người có nhu cầu học bơi.

Product Requirements

Ứng dụng này được sử dụng để ghi lại kết quả tập luyện hoặc cuộc thi, nó yêu cầu một giải pháp để đo khoảng cách chính xác tại các hồ bơi. Thành viên của các câu lạc bộ bơi lội khác nhau có thể luyện tập theo kế hoạch đào tạo hoặc tham gia các cuộc thi của câu lạc bộ của họ. Ứng dụng cho phép tạo ra các bài kiểm tra hoặc cuộc thi, ghi lại kết quả bơi lội, quản lý và thống kê tất cả các kết quả thi đấu. Mỗi thành viên có màn hình nguồn cấp dữ liệu riêng của họ, bao gồm nhật ký đào tạo, kết quả thi đấu và các thông tin khác được tùy chỉnh cá nhân. Bên cạnh đó, ứng dụng cho phép kết nối với phần mềm thứ ba – Strava để hiển thị kết quả tập luyện và hoạt động của các thành viên. 

Một chức năng quan trọng của ứng dụng là tổ chức và quản lý các câu lạc bộ, nhóm hoặc lớp học bơi. Quản trị viên của câu lạc bộ hoặc nhóm có thể thêm hoặc từ xa và quản lý thành viên, tạo nội dung đào tạo như video, bài học, hướng dẫn, v.v., tùy chỉnh và tạo các bài tập riêng cho thành viên. Một thách thức khác của dự án là ứng dụng thể thao này phải cập nhật các tính năng nhỏ thường xuyên trong khi đảm bảo rằng bất kỳ bản cập nhật nào sẽ không ảnh hưởng đến người dùng hiện tại trong các hoạt động được ghi lại.

Solutions & Features

  • Đăng nhập Google / Facebook bằng SSO
  • Bảng tin: kết quả hoạt động, tin tức
  • Quản lí thông tin cá nhân
  • Quản lí Câu lạc bộ: Thông tin câu lạc bộ, quản lí thành viên, vai trò, bài kiểm tra
  • Quản lí nhóm: nhóm nhỏ trong câu lạc bộ
  • Quản lí video hướng dẫn
  • Quản lí tập luyện